top of page
Stryd COG.jpg

CROESO!

Canolfan Cymunedol, Threftadaeth & Diwylliant

Heritage Centre - Cafe & Shop - Community Events & Businesses

Adre/Home: Welcome
Canolfan_Glyndwr_linedrawing_with_colour

Amdanom

Canolfan & Senedd-dy Owain Glyndŵr

Mae Canolfan Owain Glyndŵr yn ganolbwynt ar gyfer gweithgareddau cymunedol, hanesyddol a ddiwylliannol.  Leolwyd ar Heol Maengwyn, brif stryd Machynlleth. Mae'r Ganolfan yn cael ei rhedeg gan bwyllgor brwdfrydig o wirfoddolwyr, os hoffech chi chwarae rhan cysylltwch â ni.

Adre/Home: About
Senedd%20%26%20Ganolfan_edited.jpg

YMWELD

Dewch draw i Heol Maengwyn, Machynlleth i weld ni. Mae’r Ganolfan yn agored i bawb ac yn ganolbwynt i’r gymuned yn ogystal â chyrchfan ar gyfer ymwelwyr.

Adre/Home: Services

Y Senedd-dy

Adeilad Hanesyddol

Mae Senedd-dy Owain Glyndŵr yn un o adeiladau hanesyddol pwysicaf Cymru. Gallwch ymweld â'r atyniad hynod ddiddorol a'r yma, a'i siop lyfrau rhwng 10.30y.b a 3.30y.p ar Ddydd Mercher, Gwener & Sadwrn, neu ar gyfer grwpiau mawr, ar unrhyw adeg trwy drefniant blaenorol ar e-bost: helo@canolfanowainglyndwr.org

Rydym hefyd yn croesawu ymweliadau ysgol yn ystod y tymor ysgol.

 

Mae mynediad am ddim, heblaw bod angen gwneud trefniadau arbennig ar gyfer grwpiau o flaen llaw, ond gwerthfawrogwn unrhyw gyfraniad tuag at elusen Canolfan Owain Glyndŵr Cyf. er mwyn cynnal a chadw'r adeilad.

 

MWY AM GWEITHGAREDDAU'R SENEDD-DY

OWAIN_edited.png

Caffi GlyndŴr

Bwyd, Coffi a Chacennau

Yng Nghaffi Glyndŵr allwch fwynhau ystod eang o fyrbrydau, prif brydau a chacennau cartref. Mae yna opsiynau llysieuol blasus bob amser ar y fwydlen a defnyddiwyd cynnyrch lleol pryd bynnag y bo modd. Mwynhewch croeso cynnes ddydd Llun i ddydd Sul o 9.00 y.b tan 4.30 y.p. 

Food

Y Ganolfan

Cymdeithasu Cymunedol

Mae'r Canolfan yn gweithredu fel hwb gymunedol fywiog ar gyfer bob math o ddigwyddiadau. Gallwch gwrdd, ymlacio, neu ddysgu sgil newydd, yn ogystal â llogi ystafell ar gyfer eich digwyddiad cymdeithasol, dosbarth neu fusnes. Mae croeso i bawb.

Illustrated Family
Priodu yn Machynlleth

Priodu

Hoffech chi cynnal eich diwrnod arbennig ar safle Sennedd cyntaf Cymru? Cliciwch YMA am fwy o manylion.

Adre/Home: Image
Gwyl%20Gomedi%20Machynlleth_edited.jpg

Cynhelir sawl digwyddiad yn ystod y flwyddyn ewch i'n tudalen DIGWYDDIADAU am y wybodaeth ddiweddaraf.

Adre/Home: Opening Hours

CYSYLLTWCH

Canolfan Owain Glyndŵr, Heol Maengwyn, Machynlleth, Powys, SY20 8EE

Hands_edited.jpg
Adre/Home: Contact
bottom of page