top of page
Wedding%20with%20Masks_edited.jpg

Priodasau

Wedi’i osod yng nghalon dref Machynlleth mae adeilad hanesyddol Senedd-dŷ Owain Glyndŵr yn cefnlen hudol ac unigryw ar gyfer eich diwrnod priodas. Mae'r ystafelloedd hardd yn cynnig lle i 60 o westeion, a gall hefyd ddefnyddio'r lawnt gaeedig fel rhan o’ch dathliad.


Nid oes ddwy briodas yr un fath ar safle’r Senedd-dŷ , cysylltwch â ni heddiw i weld sut y gallwn helpu chi greu eich diwrnod perffaith.

Priodasau/Weddings: About
bottom of page