Colorful%2520Pattern_edited_edited.jpg

Siop Siarad Machynlleth

Ystafell Cyfeiliog, Canolfan Owain Glyndwr - Croeso i'r Gymraeg!

Y Siop Siarad yw'r lle delfrydol i ddod i ymarfer eich Cymraeg. Cyfle i unrhyw un nad oes ganddo amser i fynychu cwrs wythnosol strwythuredig i ddysgu geirfa ac ymadroddion defnyddiol yn y Gymraeg. Dysgwch ar cyflymder eich hun.

Am fwy o wybodaeth ewch draw i’n tudalen Facebook.

https://www.facebook.com/siopsiaradmachynlleth/

 

Silence in Sound

(Heddwch mewn Sain)

Canolfan 'Bowlenni Canu' - Addysg, Hyfforddiant a Gwerthiant

Rydym yn cynnig gwasanaeth arbenigol ar gyfer gweithwyr sain, cerddorion a chasglwyr o bedwar ban y byd sy'n chwilio am Bowlenni Canu’ penodol. Mae ein bowlenni hynafol o Nepal yn cael eu dewis yn ofalus ar gyfer eu sain arbennig, cyflwr cain a’i phrinder. Rydym hefyd yn cyflenwi cwsmeriaid ledled y byd gyda 'Gongiau Canu Nepalaidd '.

Rydym yn cynnig gweithdai un i un ac i grwpiau ar gyfer dewis a defnyddio'r ‘Bowlenni Canu’ a’r 'Gongiau Canu Nepalaidd' ar sail pwnc/gwrthrych. Rydym yn ymdrin â’r bowlenni a’r gongiau fel offerynnau cerdd.


Am fwy o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad, cysylltwch â ni www.silenceinsound.co.uk

Singing bowls.PNG
Silence_in_Sound_bowls.jpg
Singing bowls_2.PNG
Gong.PNG
Silence_in_Sound.jpg
Silence_in_Sound_Gongs.jpg
 

MAGLONELIA

Mae siop 'Maglonelia' yn gwerthu ystod eang o gynnyrch sydd wedi neud o ddefnydd Kanta hynafol. Mae'r hen bethau yma wedi'i crefftio mewn dau ddull gwahanol - wrth ddefnyddio carpiau hen saris wedi ailgylchu yn y modd traddodiadol Indiaidd o greu defnydd, a charthenni Kanta cotwm wedi'i argraffu. Dewch draw i weld ystod eang o garthenni hyfryd o bob maint, dillad, pyrsiau, bagiau a llawer mwy.
https://www.facebook.com/sandraskanta/

Sandras_kanta.PNG
 

COG

 
COG.jpg

Mae COG yn weithdy Beics Cymunedol - chynhaliwyd bod ddydd Mercher yng nghefn Y Ganolfan. Mae aelodau craidd y grŵp wedi bod yn tincian gyda beiciau ers blynyddoedd lawer, ac maen nhw wedi derbyn hyfforddiant trwsio beiciau. Mae croeso i bawb a chyfle i drwsio’ch beic, helpu eraill i drwsio eu beic neu alw draw i gymdeithasu gyda phaned. Rydym yn grŵp agored o wirfoddolwyr sydd yn falch i dderbyn ymweliadau achlysurol yn ôl yr angen, aelodau newydd parhaol, yn ogystal â rhoddion o rannau beic. Am fwy o wybodaeth ewch draw i’n tudalen Facebook.
https://www.facebook.com/communitybikeworkshop/

 

Giles W Bennett

Ffotograffydd Arobryn

Giles W Bennett