top of page
Colorful%2520Pattern_edited_edited.jpg

Siop Siarad Machynlleth

Canolfan Owain Glyndŵr - Croeso i'r Gymraeg!

Y Siop Siarad yw'r lle delfrydol i ddod i ymarfer eich Cymraeg. Cyfle i unrhyw un nad oes ganddo amser i fynychu cwrs wythnosol strwythuredig i ddysgu geirfa ac ymadroddion defnyddiol yn y Gymraeg. Dysgwch ar cyflymder eich hun.

Am fwy o wybodaeth ewch draw i’n tudalen Facebook.

https://www.facebook.com/siopsiaradmachynlleth/

Mwy am weithgareddau'r Ganolfan: About
Piano Keyboard

GWERSI PIANO

Wedi’i leoli yng Nghanolfan Owain Glyndŵr, yng nghanol Machynlleth, mae Shaun Brown Music Services yn cynnig agwedd greadigol at wersi cerddoriaeth, gyda sylfaen gadarn mewn techneg, wedi’i chyflwyno gyda gwaith byrfyfyr, dysgu ar y cof, chwarae ar y glust ochr yn ochr â repertoire.

 

Am fwy o fanylion ac i gysylltu ewch i’r wefan

www.shaundbrown.com

Silence in Sound

(Heddwch mewn Sain)

Canolfan 'Bowlenni Canu' - Addysg, Hyfforddiant a Gwerthiant

Rydym yn cynnig gwasanaeth arbenigol ar gyfer gweithwyr sain, cerddorion a chasglwyr o bedwar ban y byd sy'n chwilio am Bowlenni Canu’ penodol. Mae ein bowlenni hynafol o Nepal yn cael eu dewis yn ofalus ar gyfer eu sain arbennig, cyflwr cain a’i phrinder. Rydym hefyd yn cyflenwi cwsmeriaid ledled y byd gyda 'Gongiau Canu Nepalaidd '.

Rydym yn cynnig gweithdai un i un ac i grwpiau ar gyfer dewis a defnyddio'r ‘Bowlenni Canu’ a’r 'Gongiau Canu Nepalaidd' ar sail pwnc/gwrthrych. Rydym yn ymdrin â’r bowlenni a’r gongiau fel offerynnau cerdd.

 

Am fwy o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad, cysylltwch â ni www.silenceinsound.co.uk

Singing bowls.PNG
Silence_in_Sound_bowls.jpg
Singing bowls_2.PNG
Gong.PNG
Silence_in_Sound.jpg
Silence_in_Sound_Gongs.jpg
Mwy am weithgareddau'r Ganolfan: About
Mwy am weithgareddau'r Ganolfan: Welcome

COG

Mwy am weithgareddau'r Ganolfan: Text
COG.jpg

Mae COG yn weithdy Beics Cymunedol - chynhaliwyd bod ddydd Mercher yng nghefn Y Ganolfan. Mae aelodau craidd y grŵp wedi bod yn tincian gyda beiciau ers blynyddoedd lawer, ac maen nhw wedi derbyn hyfforddiant trwsio beiciau. Mae croeso i bawb a chyfle i drwsio’ch beic, helpu eraill i drwsio eu beic neu alw draw i gymdeithasu gyda phaned. Rydym yn grŵp agored o wirfoddolwyr sydd yn falch i dderbyn ymweliadau achlysurol yn ôl yr angen, aelodau newydd parhaol, yn ogystal â rhoddion o rannau beic. Am fwy o wybodaeth ewch draw i’n tudalen Facebook.
https://www.facebook.com/communitybikeworkshop/

Mwy am weithgareddau'r Ganolfan: Welcome

Giles W Bennett

Ffotograffydd Arobryn

Giles W Bennett
Mwy am weithgareddau'r Ganolfan: About
bottom of page